Dataskyddspolicy

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.
 
Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi (M&M Dansskola AB) samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.
 
Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.
 
Vilken information samlar vi in?
Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund när du anmäler dig till danskurs hos oss. Om eleven är under 18 år så är det förälder eller målsman som lämnar uppgifter och ingår avtal med oss.
Personuppgifter som vi samlar in är: Personnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer.
 
Vad gör vi med din information?
All data används för att leverera, administrera våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om information och händelser.
 
Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?
Vi samarbetar med ABF som vi delar dina personuppgifter med.
Vi använder oss av Bokningstjänsten CogWork AB (dans.se) som samlar in dina personuppgifter i samband med anmälan.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifter så länge som eleven är aktiv hos oss. Samt enligt bokföringslagen.
 
Din rätt som registrerad
Du har rätt att ta del av och rätta dina uppgifter. Du har även rätt att radera dina uppgifter. Om du väljer att vi skall radera dina uppgifter kan vi inte längre leverera tjänsten från oss.
 
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig på M&M Dansskola är Magnus Persson.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
 
M&M Dansskola AB
Stenuddsvägen 71A
792 34 Mora
 
E-post: info@mmdansskola.se             Telefon: 0250 – 59 31 75