Terminslängd och Priser
Dansterminerna är uppdelade i fyra st terminsblock, två på hösten och två på våren. Varje terminsblock är åtta veckor,  med uppehåll för sport, påsk och höstlov.

Terminsblock 1. våren
Söndag vecka 4 till Fredag vecka 13.
Terminsblock 2. våren
Söndag vecka 13 till Fredag vecka 22.

Terminsblock 1. hösten
Söndag vecka 33 till Fredag vecka 41.
Terminsblock 2. hösten
Söndag vecka 41 till Fredag vecka 50.

Pris per block
8 ggr á 45 minuter 800 kr 
8 ggr á 55 minuter 850 kr
8 ggr á 75 minuter 1 050 kr
 
M&M kort (dansa så mycket du vill per block)
M&M Kort Guld 2 600:-

Betalning & Bankgiro
En faktura skickas ut via mail med ett personligt OCR nummer.
OBS! Det går endast att betala med rätt OCR nummer.
BG nr: 5876 - 6551

Obs! Alla med M&M kort inom familjen kan även boka gymkort med 50% rabatt!
 
Man har automatiskt sin plats kvar till nästa terminsblock.
Viktigt att man avsäger sin plats om man ej skall gå kommande block.

 
Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot.
Delbetalning kan göras efter överenskommelse.

Anmälnings och Betalningsvillkor

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 5876 - 6551. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.
Dagar & Tider
M&M Dansskola förbehåller sig rätten att kunna ändra dagar och tider fram till tredje kurstillfället.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked till ett terminsblock.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att dansterminen har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av danstermin efter att du har meddelat M&M Dansskola din avbokning.
Första veckan i varje terminsblock är en fri prova på vecka.
Om avbokning ej gjorts innan andra kursveckan debiteras full kursavgift.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt (se ovan) är avbokning av pågående danstermin inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver M&M Dansskola få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.
Om du avbryter ditt deltagande på en under dansterminen p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela M&M Dansskola. Läkarintyg skall vara M&M Dansskola tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av dansterminen från och med att du har meddelat M&M Dansskola.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med M&M Dansskola att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande terminer.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till avboka@mmdansskola.se
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 0763 - 100783 eller skicka ett brev till M&M Dansskola AB, Kånågatan 5. 792 33 Mora eller besöka oss på dansskolan.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. M&M Dansskola återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 50:-.

Force Majeure
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som M&M Dansskola inte råder över och som förhindrar M&M Dansskola att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar M&M Dansskola från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
Publicering av fotografier och rörlig media
M&M Dansskola kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på M&M Dansskola så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det elev / målsmans ansvar att vid anmälan meddela M&M Dansskola.