Terminslängd och Priser

Terminslängd & Priser
Dansterminerna är 14 veckor med uppehåll för sport-, påsk- och höstlov.
14 ggr á 45 minuter 1 000:- 
14 ggr á 55 minuter 1 100:-
14 ggr á 75 minuter 1 350:-


Betalning & Bankgiro
En faktura skickas ut via mail med ett personligt OCR nummer.
OBS! Det går endast att betala med rätt OCR nummer.
BG nr: 5876 - 6551

 
M&M kort
M&M Kort Silver 3 500:- (dansa 4 kurser i veckan)
M&M Kort Guld 4 200:- (fri tillgång till alla danskurser inklusive 45 min PDT)

Obs! Alla med M&M kort inom familjen kan även boka gymkort med 50% rabatt!

 

Man har automatiskt sin plats kvar till nästa termin.
Viktigt att man avsäger sin plats om man ej skall gå nästkommande termin.

 

Plats reserveras i den ordning anmälningarna tas emot.
Delbetalning kan göras efter överenskommelse.

Anmälnings och Betalningsvillkor

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 5876 - 6551. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en danstermin.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att dansterminen har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av danstermin efter att du har meddelat M&M Dansskola din avbokning.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt (se ovan) är avbokning av pågående danstermin inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver M&M Dansskola få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.
Om du avbryter ditt deltagande på en under dansterminen p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela M&M Dansskola. Läkarintyg skall vara M&M Dansskola tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av dansterminen från och med att du har meddelat M&M Dansskola.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med M&M Dansskola att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande terminer.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till avboka@mmdansskola.se
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 0250 - 59 31 75 eller skicka ett brev till M&M Dansskola AB, Stenuddsvägen 71A 792 34 Mora eller besöka oss på dansskolan.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. M&M Dansskola återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 50:-.

Publicering av fotografier och rörlig media
M&M Dansskola kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på M&M Dansskola så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det elev / målsmans ansvar att vid anmälan meddela M&M Dansskola.