POPPING / LOCKING

Grunden i popping är en så kallad "pop" som innebär att man spänner en muskel snabbt och sedan slappnar av igen. Rätt utfört ser detta nästan ut som om en elektrisk stöt far genom dansarens kropp.

Locking är en komisk, energisk dansstil, med cartoon-influenser, inom hiphop- och streetdance-genrerna. Den uppkom i USA på 1960-talet. Stilen har namngetts efter den första lockinggruppen "The Lockers". Det handlar om att låsa rörelser.

Denna klass är mycket utvecklande för grunden till all Hip Hop.