JAZZ

Jazzdansen som utvecklats i USA är en sammansmältning av idéer och impulser från hela världen med ursprung i den afrikanska dansen. Under lektionerna arbetar vi med uppvärmning, styrka, kroppsmedvetenhet, koordinations- och smidighetsövningar samt diagonalövningar och dans- kombinationer med olika karaktär – allt från swing till modern jazzfunk. Denna klass lägger en bra grund för fortsatt dansträning i olika stilar.