VÅRA DANSSTILAR

MORA

RÄTTVIK

Kurser & anmälan
Här under anmäler du dig till


Block 2 ht 2021
Dansblock 2 startar Söndag 17/10 samt under V. 42
Dansblock 2 startar Söndag 17/10 samt under V. 42
 


Kom ihåg att du som gick förra terminen automatiskt är anmäld till nästkommande termin, du får en kallelse närmare terminstart där du får info om dag och tid (viss förändring kan ha skett).

Obs! Dagar och tider kan ändras fram till tredje veckan på terminen. Obs!