JAZZ

Jazzdansen som utvecklats i USA är en sammansmältning av idéer och impulser från hela världen med ursprung i den afrikanska dansen. Under lektionerna arbetar vi med uppvärmning, styrka, kroppsmedvetenhet, koordinations- och smidighetsövningar samt diagonalövningar och dans- kombinationer med olika karaktär – allt från swing till modern jazzfunk. Denna klass lägger en bra grund för fortsatt dansträning i olika stilar.

Jazz 2 11+ Onsdagar 16.30 - 17.30 Start 31/1
jazz 3         Tisdagar   17.30 - 18.30 start 30/1